Mgr. Eva Věrná

notářka se sídlem v Brně

Každý klient je pro nás jedinečný. Poskytujeme komplexní služby ve všech oblastech notářské činnosti.

O nás

Mgr. Eva Věrná byla na základě výsledků konkurzu jmenována notářkou ministryní spravedlnosti ke dni 1.1.2020 do uvolněného notářského úřadu pro obvod Městského soudu v Brně se sídlem v Brně po notářce JUDr. Marii Matouškové, která byla odvolána z funkce notářky na svou žádost ke dni 31.12.2019.
Mgr. Eva Věrná je členkou Notářské komory v Brně.

Naše služby

Poskytujeme komplexní služby dle zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu.

Právnické osoby a podnikání

 • Zakládání společností a družstev a jejich změny
 • Přeměny obchodních korporací
 • Zakládání společenství vlastníků jednotek a změny stanov společenství vlastníků jednotek
 • Přímé zápisy změn u společností, družstev a společenství vlastníků jednotek do rejstříků, v nichž jsou vedeny

Rodina a majetek

 • Převody majetku (kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy)
 • Úschovy peněz a listin
 • Manželské majetkové právo (předmanželské smlouvy, smlouvy o zúžení/rozšíření společného jmění manželů)
 • Zástavní smlouvy
 • Svěřenské fondy

Ověřování a výpisy z rejstříků

 • Vidimace (ověření shody opisu nebo kopie s listinou)
 • Legalizace (ověření pravosti podpisu)
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Výpisy (Katastr nemovitostí, Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Rejstřík trestů a další)

Dědické právo

 • Závěti, dědické smlouvy a další právní jednání pro případ smrti
 • Projednání pozůstalosti
 • Plná moc k řízení o pozůstalosti ke stažení zde
Odměna notářky je účtována dle vyhlášky č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif).

Náš tým

Mgr. Eva Věrná
notářka
Mgr. Markéta Horklová
zástupkyně notářky
Mgr. Tereza Malatinská
notářská kandidátka
Mgr. Hana Čípová
notářská koncipientka
Martina Koníčková
notářská tajemnice
Tereza Packová, DiS.
notářská tajemnice
Alice Thorová
notářská tajemnice
Filip Stach
notářský tajemník

Kontakt

Notářská kancelář se nachází v bezprostřední blízkosti Fakultní nemocnice Brno a OC Campus Square.

Po – Čt | 8:00 – 17:30
Pá | 8:00 – 15:00 

Pro ověření cizojazyčných listin (v anglickém a německém jazyce) a ověření listin určených pro použití v zahraničí doporučujeme nás kontaktovat před návštěvou naší kanceláře.

Po předchozí domluvě je možné poskytnout služby mimo kancelář a také v době mimo úřední hodiny.

+420 530 334 030   kancelar@nkverna.cz

ID datové schránky: fvmh3xz

IČ: 08714690

Brno – Netroufalky 797/7,  625 00 Bohunice

Možnost parkování v garážích budovy pro naše klienty zdarma.

Kontakt

Notářská kancelář se nachází v bezprostřední blízkosti Fakultní nemocnice Brno a OC Campus Square.

Po – Čt | 8:00 – 17:30
Pá | 8:00 – 15:00

Po předchozí domluvě je možné poskytnout služby mimo kancelář a také v době mimo úřední hodiny.

+420 530 334 030   kancelar@nkverna.cz

ID datové schránky: fvmh3xz
IČ: 08714690

Brno – Netroufalky 797/7,  625 00 Bohunice

Možnost parkování v garážích budovy pro naše klienty zdarma.